ประจำเดือน 

Sunday
อาทิตย์
Monday
จันทร์
Tuesday
อังคาร
Wednesday
พุธ
Thursday
พฤหัสบดี
Friday
ศุกร์
Satureday
เสาร์