ตอนที่ II – 1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ

ตอนที่ II – 2 การกำกับดูแลด้านวิชาชีพ

ตอนที่ III – ทีมดูแลผู้ป่วยสูตินรีเวช (PCT สูตินรีเวชกรรม

ตอนที่ III – ทีมดูแลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม (PCT กุมารเวชกรรม)